Trenčanom o Trenčíne

Trenčínológia. Trenčínografia. Trenčínopédia.
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.
bebece999(zavinaac)gmail(boddka)com
Založené 9.3.2008.
Na tejto adrese www.trencan2.sweb.cz od 9.3.2015.
Posledná aktualizácia: 21.4.2015.

       

Stránka TRENČAN bola založená 9.3.2008 a bola bezplatne prevádzkovaná 7 rokov na starej už nefunkčnej adrese, ktorú jej poskytovateľ zrušil začiatkom marca 2015. Stránka TRENČAN je od 9.3.2015 umiestnená na tejto novej adrese, bezplatne, od spoločnosti Seznam.cz, a. s., Praha.

Tieto stránky sú o Trenčíne, hlavne o jeho histórii. Nie sú však venované histórii Trenčína vo všeobecnosti - takých zdrojov informácií je dostatočný počet, často sa iba opakujú, ich obsah sa zväčša nemení a poskytujú len základný prehľad, spravidla však postačujúci pre väčšinu verejnosti. Tieto stránky sú viac zamerané na jednotlivé stránky histórie Trenčína a na ich hlbšie poznávanie, s vedomím, že záujemcov o podrobnejšie informácie nikdy nebude veľa.

Tieto stránky boli založené 9.3.2008. Ich súčasná podoba vznikala postupne a nie je definitívna.

Cieľom týchto stránok nie je plávať v módnom prúde. Záujem autora patrí bez rozdielu všetkým, kto žili v Trenčíne alebo vytvárali jeho históriu či sa o ňu zaujímali: komunistom, socialistom, ľudákom, tzv. "demokratom", skutočným demokratom aj nedemokratom, internacionalistom, nacionalistom či národniarom, boľševikom, menševikom, agrárnikom, Slovákom, Čechom, Maďarom, Židom, Nemcom, Cigánom, katolíkom, evanjelikom, inovercom aj bezvercom, a všetkým ďalším nevymenovaným, aj tým zaznávaným a potlačovaným.

Autor týchto stránok, vidiac vo vlastnom príbuzenstve a okolí širokosť spektra politického, náboženského, názorového, národnostného a rasového, vyhlasuje, že neusiluje o akékoľvek rozdeľovanie, nepodporuje žiaden smer, nechce nikoho súdiť, ale usiluje o pochopenie každého, lebo všetko má svoje príčiny. Každý koná to najlepšie, čo dokáže v danej chvíli a situácii. Platí o každom: ak by sme ho chceli akokoľvek posudzovať, mali by sme žiť v jeho dobe a zažívať to, čo on zažíval. Preto v histórii hľadajme príčiny, nie vinníkov. História nie je politická plastelína. Kde končia otázky, tam končí aj poznávanie. Kto môže ísť k prameňu, nech nechodí ku džbánu.
Na týchto stránkach nemá mať nikto prednosť a nikto nemá byť potláčaný.
Autor odsudzuje násilie a nátlak, bez ohľadu na to odkiaľ prichádzajú.
Každý má právo myslieť si, čo chce. Každý má právo povedať, čo si myslí.
Rozdielnosti náhľadov aj úsilí sú zákonité.
Subjektívny pohľad indivídua, aj autora, je prirodzený.
Poznať iný názor je v zásade dobré.
Zverejnené nemusí byť názorom pôvodcu stránky.
Komu by aj tak dačo nevyhovovalo, nech to nečíta.

Témy týchto stránok sú neodmysliteľne späté s existenciou nášho neveľkého voľného združenia za starý Trenčín, ktorého korene siahajú kdesi pred rok 1989 - patria doňho páni Ivan Šarvaic, RNDr. Ján Hanušin, CSc., Ing. Vojtech Brabenec, Ing. Vojtech Tichý, z ktorého v r. 2013 vznikol Klub starých Trenčanov.

Za podporu môjho záujmu o históriu Trenčína, okrem mojim vyššie zmieneným kamarátom patrí moja osobná vďaka a stála spomienka najmä mojim najbližším už nežijúcim Trenčanom: dedkovi, otcovi, mame, sestre Zuzke, otcovej sestre aj bratovi, ako i stáliciam trenčíanskej histórie (poradie nič nevyjadruje): pán prof. Pozdišovský, pán Ing. arch. Štefan Androvič, pán Ján Kudla, pán Ivan Lesay, pán Ján Hajduch, pán Ján Halaša, pán rektor a provinciál Jozef Branecký, pán Rudolf Michalec a jeho syn Ing. arch. Ivan Michalec, CSc., pán JUDr. Vojtech Čelko st., pán Ing. Emil Moder, pán Jozef Kamin, pán magistrátny radca JUDr. Ladislav Dohnányi, pán Juraj Gönci, pán Alexander Čerňanský, pán Jozef Barényi, pani PhDr. Tamara Nešporová, pán Ondrej Mrázik, pán Ľudovít Jakubóczy, tiež súčasným osobám spätým s trenčianskou históriou: pani PhDr. Jana Karlíková, pán Mgr. Jozef Čery, pán MUDr. Juraj Čelko, pán Dr. Vojtech Čelko ml., pán Vít Vagovič, pán Milan Strieženec, ..... - nedá sa na všetkých spomenúť a pritom nezabudnúť nikoho...

Táto stránka ani jej pôvodca nemajú žiadnu finančnú ani inú materiálnu podporu od žiadnej inštitúcie ani osoby, iba od poskytovateľa bezplatného umiestnenia týchto stránok na internete uvedeného vyššie.
Veci na tejto stránke sú tu zverejnené iba na neziskový účel poznávaniachtivých jednotlivcov.
Omyly a chyby sú vždy možné, vecné pripomienky sú vítané na adrese ele pošty uvedenej v záhlaví.

Pôvodca tejto stránky usiluje o vyjadrovanie neskresľovanou slovenčinou.

Na týchto stránkach sú diela pod ochranou Autorského zákona. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.


Posledné zmeny:
9.3.2015 prenos stránok na túto novú adresu a následné "dolaďovanie", ktoré ešte nejaký čas iste potrvá.
Známi Trenčania - doplnené 21.4.2015.
Literatúra o Trenčíne - doplnené 20.4.2015.
Spomienka na trenčianskych dominikánov - plný text pridaný 14.3.2015


Obsah:

Sloboda pre históriu - výzva z Blois
Starším Trenčanom     - Trojkráľová výzva 2015
Zoznam mojich príspevkov o histórii vo vzťahu k Trenčínu
Literatúra o Trenčíne

K Trenčínu pripojené obce
Symbolika Trenčína
História trenčianskych ulíc
Trenčianske ulice - seriál trenčianskej historičky Dr. Janky Karlíkovej o starých trenčianskych uliciach - zmena - na Tri krále 2015
Obrázky starého Trenčína - pridané na Tri krále 2015
Trenčín a Skalka na starých obrazoch rakúskeho maliara Thomasa Endera (1793-1875) - pridané na Tri krále 2015
Staré tradície Trenčína
Virtuálne pamätné tabule
Čestní občania mesta Trenčín
Veľká Skalka
Bitka pri Hámroch (1708) - vojenské a historickogeografické aspekty (Autor: Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD.)
Spomienka na sté výročie začiatku prvej svetovej vojny v Trenčíne.

Mapa Trenčína a okolia - žeby z konca 18. storočia? - výrez z nedatovanej mapy Trenčanskej stolice
Mapa Trenčína z r. 1900 (podrobná)
Mapa Trenčína a okolia z obdobia pred r. 1918
Mapa Trenčína z r. 1935
Mapa Trenčína z r. približne 1956
Mapa Trenčína z r. približne 1986
Hrad Trenčín - názvoslovie
Výstavba Hornej Sihote (Autor: Mgr. Jozef Čery)  - vložené 20.9.2013
Staré miery  - vložené 1.3.2013

Zoznam trenčianskych podnikov - prvý, skúšobný, neúplný...

Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne
"Tajné" chodby v Trenčíne
Hrob Matúša Čáka (Ing. Vojtech Tichý)  -vložené 20.12.2014.
Trenčianske vážske mosty
Veterné kolesá v Trenčíne
Vojenské cintoríny v Trenčíne
Hviezda na Trenčianskom hrade
Z vojenských dejín Trenčína - Ing.arch.Š. Androvič (TTT3)

Galéria zaslúžilých o Trenčín  - vložené na Vianoce 2014
JUDr. Gerhard Šebák - trenčiansky historik a mešťanosta
Ernest Tesár
Barón Szalavszky  - trenčiansky župan
MUDr. Koloman Martiny - trenčiansky lekár, chirurg, riaditeľ nemocnice - vložené na Tri krále 2015
Pavol Jančovič - nezlomený bojovník za štátnu samostatnosť (Autor: Dr. Martin Lacko, ÚPN)  - vložené 24.12.2014
Leopold Gansel - trenčiansky vydavateľ pohľadníc a tlačiar (Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc.)
JUDr. Marko Gažík, poslanec
Palacký a Trenčín
Manželia Menclovi a Trenčiansky hrad
Známi Trenčania
Židovstvo v Trenčíne
Spomienky Jozefa Weisera na jeho pôsobenie v Trenčíne
Spomienka na trenčianskych dominikánov
Prísaha členov mestskej rady Trenčína 1479
Ako sa v Trenčíne kedysi modlilo - vložené na Tri krále 2015

Smutný príbeh posledného (?) trenčianskeho somára
Sucholin - zabudnutý patent trenčianskeho holiča
Hádanky o Trenčíne
Trenčanské pesničky
Trenčanské historky a vtipy
Pouličné hry mojich chlapčenských rokov (Autor: Ing. Vojtech Tichý)  - vložené 20.12.2014.

Aktuality
Čierne perly Trenčína
Drobnosti
Ponuka

Zborník príspevkov TTT1 (dec.2010)
Zborník príspevkov TTT3 (Z vojenských dejín Trenčína - Ing.arch.Š. Androvič - dec.2011)

Spravodaj Trenčianskeho hradu (1991-1993)
"Politická mapa mesta Trenčín 1923 - 2010" (M. Řádek) - pohľad na dieloPozrite si inde:
Obrázky starého Trenčína s vysvetľujúcimi textami     na stránkach pána Peťovského "Trenčiansky terajšok"
História trenčianskeho 71. pešieho pluku    na stránkach voj. klubu v Trenčíne; za upozornenie ďakujem Dr. Jánovi Hanušinovi
Staré tehly a tehelne na Slovensku